เรื่องแปลก » กำเนิดมนุษย์ จุดเริ่มต้นของความเป็นมนุษย์

กำเนิดมนุษย์ จุดเริ่มต้นของความเป็นมนุษย์

5 กุมภาพันธ์ 2018
92   0

กำเนิดมนุษย์

กำเนิดมนุษย์ นั้นเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนล้วนต้องการที่จะศึกษาและรู้ประวัติความเป็นมาของการกำเนิดมนุษย์ ที่ยังคงเป็นเรื่องแปลกและไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนมากนัก โดยแต่ละเรื่องราวของการกำเนิดมนุษย์ก็จะขึ้นอยู่กับความเชื่อ หลักการของศาสนาและตามแนววิทยาศาสตร์ที่ได้ค้นคว้าและบันทึกเอาไว้ตั้งแต่โบราณ
กำเนิดมนุษย์

ได้มีการวิจัยค้นพบว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกสืบสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกันที่มีชีวิตประมาณ 3.8 พันล้านปีก่อน ก่อนที่จะแบ่งแยกและกระจายออกมาเป็นสปีชีส์ต่างๆ และมนุษย์ก็ได้มีวิวัฒนาการมาจาก พวกมนุษย์วานร (Ape) ที่ได้มีการพยายามยืดตัวและเคลื่อนไหวด้วยขาหลัง ถือสิ่งของและทำกิจกรรมต่างๆ โดยได้มีหลักฐานทางชีววิทยาเชื่อว่านี่เป็นจุดกำเนิดเริ่มต้นของมนุษย์ หรือที่เรียกว่า Homo รวมไปถึงได้มีการสันนิษฐานว่าบรรพบุรุษของมนุษย์นั้นได้วิวัฒนาการแยกมาจากลิงไม่มีหาง เมื่อราวๆ 7.5 ล้านปีที่ผ่านมานั่นเอง ก่อนที่ทั้งหมดจะค่อยๆกระจายและแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ออกเดินทางไปทั่วโลกเพื่อสร้างอาณานิคมจนถึงปัจจุบันนี้
กำเนิดมนุษย์

แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการพิสูจน์ที่แน่ชัดนักว่าตกลงแล้วกำเนิดมนุษย์นั้นมาจากอะไรกันแน่ มีอีกหลายคนที่แย้งขึ้นมาถึงความเชื่อเรื่องกำเนิดมนุษย์ที่เกิดขึ้นจากพระเจ้าสร้างโลก โดยมนุษย์สองคนแรกคืออดัมกับอีวา ที่ได้ทำความผิดจนได้ขยายมาเป็นมนุษย์โลกจนถึงทุกวันนี้ตามคติของศาสนาคริสต์และศาสนายูดาห์

นอกจากนี้ยังมีความเชื่อกันว่าที่จริงแล้วกำเนิดของมนุษย์นั้นมาจากมนุษย์ต่างดาว ที่มีหลักฐานค้นพบการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตนอกโลกมาตั้งแต่หลายพันปีก่อนซึ่งเชื่อมโยงกับการพบเจอมนุษย์ต่างดาว สอดคล้องกับที่ได้มีคนพบเจอจานบินและมนุษย์ต่างดาวอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่สูงขึ้นทุกวัน บางทฤษฎีก็กล่าวว่ามนุษย์มาจากนอกโลก และมาสร้างเผ่าพันธุ์อยู่บนนี้ และยังมีญาติพี่น้องและมนุษย์เชื้อสายเดียวกับเราอยู่นอกโลกอีกจำนวนมาก

ทั้งนี้ก็ยังไม่มีใครหาคำตอบที่แน่ชัดว่าที่จริงแล้ว มนุษย์กำเนิดขึ้นได้อย่างไร เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ วิวัฒนาการจากสัตว์ หรืออาจจะมีมนุษย์ต่างด้าวเข้ามาข้องเกี่ยว เรียกได้ว่าเป็นเรื่องแปลกเกินกว่าจินตนาการ ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้จะมีนักชีววิทยาออกมากล่าวถึงการกำเนิดมนุษย์ แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่อยากค้นหาคำตอบนี้ว่าที่จริงแล้ว มนุษย์เกิดจากอะไรกันแน่?

ขอบคุณที่มาข้อมูล จาก www.newsweek.com