โบราณคดี » นักสำรวจพบหลักฐานอายุหมื่นปีแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุด นับตั้งแต่ที่เคยค้นพบมา!!!

นักสำรวจพบหลักฐานอายุหมื่นปีแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุด นับตั้งแต่ที่เคยค้นพบมา!!!

15 พฤศจิกายน 2017
39   0

เมื่อนักสำรวจกลุ่มหนึ่งได้ค้นพบหลักฐานชิ้นสำคัญ ในที่ราบสูงบริเวณเทือกเขาหิมาลัย เชื่อกันว่าดินแดนนี้เคยเป็นแหล่งที่อาศัยของมนุษย์โบราณเมื่อ 7,400 – 12,600 ปี ที่ผ่านมา และหลักฐานสำคัญที่บ่งบอกได้คือ รอยเท้ามนุษย์ในโคลนนุ่มที่นักสำรวจได้ค้นพบเมื่อปี ค.ศ.1998

ก่อนหน้านี้ นักวิชาการและนักสำรวจทั่วโลก ต่างเชือในสมมุติฐานก่อนหน้านี้ว่า มนุษย์ยุคโบราณเริ่มแรกน่าจะเคยอยู่อาศัยในดินแดนแถบตะวันออกกลาง โดยความเก่าแก่ของหลักฐานที่ค้นพบราว 5,200 ปี แต่จากการสำรวจหลักฐานใหม่นี้ ที่เพิ่งค้นพบในเขตทิเบตโบราณ ทำให้เชื่อว่าดินแดนแถบนี้อาจเคยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยร่วมกันของมนุษย์โบราณที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่หลักฐานเคยมีมา

นาย ไมเคิล เมเยอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านธรณีวิทยา มหาวิทยาลัย Innsbruck ในประเทศออสเตรีย กล่าวว่าจากการตรวจสอบความเก่าแก่ของวัตถุด้วยคาร์บอเนต พบว่ารอยเท้าที่ค้นพบมีอายุประมาณพันหรืออาจถึงหมื่นปีเลยทีเดียว นอกจากนั้นแล้วยังมีรายงานการค้นพบรอยฝ่ามือของมนุษย์ ที่ได้ถูกค้นพบในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงของทิเบตในเขตโบราณ ที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 14,000 ฟุต

อย่างไรก็ตาม ยังมีคำถามเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยนั้น อย่างที่ทราบกันดีว่าดินแดนในแถบนี้อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมาก คำถามสำคัญที่ชวนให้คิดว่า ผู้คนในยุคนั้นใช้ชีวิตกันได้อย่างไร จากการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ พบว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในแถบนั้นต้องใช้เวลาถึง 28 – 47 วันเพื่อเดินทางข้ามเทือกเขาหิมาลัยทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นทางออกที่ใกล้ที่สุด

ไมเคิล เมเยอร์ เชื่อว่าเมื่อราว 11,500 – 4,200 ปีก่อน อุณหภูมิในดินแดนแถบนี้อาจมีความอบอุ่นเพียงพอที่ทำให้ผู้คนสามารถเพาะปลูกและทำการเกษตรได้ แต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานเท่านั้น และยังต้องการหลักฐานมาพิสูจน์ข้อสันนิษฐานนี้อีกต่อไป