บทความ » ชมปรากฏการณ์”Super Full Moon”หรือดวงจันทร์ขนาดใหญ่ 3 ธันวาคม 2560 นี้

ชมปรากฏการณ์”Super Full Moon”หรือดวงจันทร์ขนาดใหญ่ 3 ธันวาคม 2560 นี้

29 พฤศจิกายน 2017
70   0

ชมปรากฏการณ์ Super Full Moon หรือดวงจ้นทร์ขนาดใหญ่กว่าปกติในวันที่ 3 ธันวาคม 2560 ที่จะถึงนี้

 ภาพถ่ายดวงจันทร์ขนาดใหญ่กว่าปกติ คืนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ภาพโดย : ศุภฤกษ์ คฤหานนท์

ภาพถ่ายดวงจันทร์ขนาดใหญ่กว่าปกติคืนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ภาพโดย : ศุภฤกษ์ คฤหานนท์

 

ปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์เต็มดวงอยู่ใกล้โลก หรือที่เรียกกันว่า Super Full Moon ที่จะเกิดขึ้นในคืนวันที่ 3 ธันวาคม 2560 ที่จะถึงนั้น ในวันดังกล่าวดวงจันทร์จะปรากฏในตำแหน่งใกล้โลกที่สุด อยู่ที่ระยะห่าง 357,973 กิโลเมตร ทำให้เห็นดวงจันทร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าดวงจันทร์เต็มดวงปกติ ขึ้นประมาณ 6.3 เปอร์เซนต์ จะสามารถสังเกตเห็นได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 17.50 น.เป็นต้นไปทางทิศตะวันออกโดยประมาณ 

ตำแหน่งของดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลก ที่ทำให้คนบนโลกมองเห็นดวงจันทร์มีขนาดใหญ่กว่าปกติขึ้น  สำหรับช่วงปกตินั้นดวงจันทร์จะมีระยะห่างเฉลี่ย 382,000 กิโลเมตร  โดยที่เราจะให้คำกำจัดความคำว่า Super Moon ก็ต่อเมื่อเมื่อดวงจันทร์นั้นอยู่ในระยะห่างจากศูนย์กลางโลกไม่เกิน 360,000 กิโลเมตร และ Micro Moon หรือดวงจันทร์ที่มีระยะไกลโลกมากที่สุด เมื่อดวงจันทร์มีระยะห่างจากศูนย์กลางโลกตั้งแต่ 400,000 กิโลเมตรขึ้นไป 

ขอขอบคุณภาพจาก สถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติ

โดยในแต่ละเดือนนั้น จะมีทั้งวันที่ดวงจันทร์อยู่ไกลจากโลกและดวงจันทร์ใกล้โลก ซึ่งตำแหน่งที่ดวงจันทร์อยู่ใกล้กับโลกเรามากที่สุด จะเรียกว่า เปริจี (Perigee) มีระยะห่างเฉลี่ยประมาณ 357,000 กิโลเมตร และเมื่อดวงจันทร์อยู่ในตำแหน่งที่ไกลโลกมากที่สุด จะเรียกว่า อะโปจี (Apogee) มีระยะห่างเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 406,000 กิโลเมตร การที่คนเราสามารถมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวง ที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติเล็กน้อยในคืนที่ดวงจันทร์โคจรเข้ามาใกล้โลกนั้น เป็นเหตุการณ์ปกติที่สามารถอธิบายตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้

 จากสถิติที่นักดาราศาสตร์ศึกษามาพบว่าการเกิดปรากฏการณ์ ดวงจันทร์ขนาดใหญ่กว่าปกติ นั้นจะเกิดขึ้นทุกๆรอบ 14 ครั้งในการเต็มดวงของดวงจันทร์ หรือประมาณ 411.8 วันนั้นเอง

 สำหรับปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลก ในวันที่ 3 ธันวาคม 2560 ที่จะถึงนี้ นักดาราศาสตร์อาจจะยังไม่มีประชาสัมพันธ์ข่าวนี้มากนัก เนื่องมาจากปรากฏการณ์ดังกล่าวที่จะเกิดขึ้น เป็นปรากฏการณ์ดวงจันทร์ใกล้โลก ตามคำกำจัดความของคำว่า Super Moon เท่านั้น คือเมื่อดวงจันทร์มีระยะห่างจากศูนย์กลางโลกตั้งแต่ 360,000 กิโลเมตรลงมา นั่นเอง “ซึ่งช่วงวันที่ 3 ธันวาคม 2560 นั้น ระยะห่างของดวงจันทร์เต็มดวง แต่ก็ยังไม่ใช้ช่วงที่ดวงจันทร์เข้าใกล้โลกมากที่สุดในรอบปี”

ภาพเปรียบเทียบระหว่างขนาดของดวงจ้นทร์ในรูปแบบต่างๆ

        โดยการเกิดปรากฏการณ์ “ดวงจันทร์เต็มดวงเข้าใกล้โลกมากที่สุด” จะเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 2 มกราคม 2561 ข้างหน้า ซึ่งจะเป็นช่วงที่ดวงจันทร์เข้าใกล้โลกมากที่สุด และครบรอบ ครั้งที่ 14 ของการเกิดปรากฏการณ์ Super Full Moon นั่นเอง

ขอขอคุณข้อมูลจาก www.narit.or.th