บทความ » Q-Carbon เพชรเทียมแข็งยิ่งกว่าเพชรแท้ ที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์

Q-Carbon เพชรเทียมแข็งยิ่งกว่าเพชรแท้ ที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์

23 ธันวาคม 2017
38   0

รู้หรือไม่ มีวัตถุบนโลกที่มีความแข็งยิ่งกว่าเพชรด้วนนะ เจ้าสิ่งนี้เรียกว่า Q-Carbon หรือสามารถเรียกได้อีกอย่างว่า “เพชรเทียม” ซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นมาจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในห้องทดลองล้วนๆไม่มีธรรมชาติเจือปนแต่อย่างใด

เจ้าเพชรเทียม หรือ Q-Carbon ชื่อก็บอกเราอยู่แล้วว่ามัน คือ คาร์บอน ซึ่งเป็นธาตุชนิดเดียวกันกับที่พบในเพชรที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

เจ้าเพชรเทียม หรือ Q-Carbon ชื่อก็บอกเราอยู่แล้วว่ามัน คือ คาร์บอน ซึ่งเป็นธาตุชนิดเดียวกันกับที่พบในเพชรที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

โดยองค์ประกอบหลักของเจ้าเพชรเทียม หรือ Q-Carbon ชื่อก็บอกเราอยู่แล้วว่ามัน คือ คาร์บอน ซึ่งเป็นธาตุชนิดเดียวกันกับที่พบในเพชรที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งกระบวนการนั้นนักวิทยาศาสตร์ได้นำเอาเจ้าสาร Q-Carbon มาเคลือบลงบนกระจกคล้ายกับฟิล์มโทรศัพท์ โดยวิธีการทำก็คือนำคาร์บอนแบบอสัณฐานมาเคลือบลงบนพื้นผิวที่เป็นกระจกที่เตียมไว้ จากนั้นก็ทำการยิงแสงเลเซอร์ที่มีความถี่เร็วถึง 5 ล้านครั้ง/วินาที ลงไปที่แผ่นคาร์บอนที่เคลือบไว้ให้ได้ความร้อน 3,727 ºC ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ทำให้คาร์บอนกลายเป็นเพชร จากนั้นก็ทำการหยุดเครื่องยิงเลเซอร์และก็ปล่อยให้มันเย็นตัวลงเอง

หลังจากนั้นก็จะได้ฟิล์มเพชรเทียมที่มีชื่อว่า Q-Carbon ซึ่งมีความแข็งแกร่งกว่าเพชรที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติ และยังมีคุณสมบัติที่เหมือนกับแม่เหล็กเพิ่มเติมมาอีกด้วย หากต้องการที่จะทำให้เป็นรูปทรงเหมือนกับเพชรก็ทำได้เช่นกัน โดยเปลี่ยนอัตราการเย็นตัวของคาร์บอนให้ช้าลง

ซึ่งการค้นพบครั้งนี้ยังอยู่ในระยะการเริ่มวิจัยและคาดว่าจะถูกนำไปใช้ในเชิงอุตสาหกรรมในอีกอนาคตข้างหน้า เช่น เราอาจจะได้เห็นกระจกกันกระสุน หรือนำไปใช้กับหน้าจอสมาร์ทโฟนที่ตกหรือขีดข่วนยังไงก็ไม่เป็นรอยก็ได้